Vodní ekosytémy / Aquatic Ecosystems image/svg+xml Vodní ekosytémy / Aquatic Ecosystems David Yilma CZ/EN biology education ekosystem water June 2020 Activity Draw the largest animal on Earth? Typy vodních ekosystému největší ekosystém na planatě (71% povrchu) voda obsahuje rozpuštěné minerály - zejména sůl sladkovodní ekosystém mořský ekosystém slaná voda tvoří 97% vody na Zemi sladká voda tvoří pouze 3% vody na planetě (včetně ledovců) voda využitelná vetšinou rostlin a živočichů povrchová voda využitelná pro organismy pouze 0.76% Oceans, seas & bays965 000 ppm (96.5%)1 338 000 000 km³ Fresh groundwater7 600 ppm (0.76%)10 530 000 km³ Ice caps, glaciers& permanent snow17 400 ppm (1.74%)24 064 000 km³ Saline groundwater9 400 ppm (0.94%)12 870 000 km³ Saline lakes60 ppm (0.006%)85 400 km³ Biological water1 ppm (0.0001%)1 120 km³ Atmosphere10 ppm (0.001%)12 900 km³ Rivers2 ppm (0.0002%)2 120 km³ Swamp water8 ppm (0.0008%)11 470 km³ Ground ice& permafrost220 ppm (0.022%)300 000 km³ Soil Moisture10 ppm (0.001%)16 500 km³ Fresh lakes70 ppm (0.007%)91 000 km³ Ekosystem vody Úvod / Overview velké množství organismů Charakteristika moře, řeky, jezera, bažiny (rašeliniště) rybníky, přehrady hmyz ptáci ryby savci vždy přítonost vody rostliny množství kyslíku rozpuštěného ve vodě množství světla ve vodě obsah a typ živin podmínky pro organismy určuje Aktivita Rozmysli jak se bude měnit množství kyslíku a světla s hloubkou vody. Rešení Množství kyslíku i světla se bude s hloubkou zmenšovat. voda je obnovitelný a omezený přírodní zdroj Aktivita Rozhodni kde se na uvedeném obrázku nachází pitná voda. Rešení Pitná voda je většinou malou součástí River water / vody z řek (0.0002%). pavoukovci kytovci ryby hlodavci ptáci obojživelníci měkkýší korýši končetiny: plovací blány, ploutve povrch těla: maz, hlen, šupiny chování: sběr planktonu, stavba obydlí přizpůsobení organismů stavba těla: odlehčené buňky Život ve vode Aktivita Najdi zástupce skupiny na obrázku a zkus jej pojmenovat. vyšší rostliny řasy Lokality na mape Aktivita Ukaž kde se nachází vodní společenstva? ztráta vody z krajiny výroba energie Človek a vodní ekosystém využití vodního prostředí ochrana před povodněmi rekreace a turismus ekologické problémy znečištění moří extrémní výlov znečištění spodních vod hospodářství a chov Aktivita Spoj obrázky s body textu a uveď příklad, nebo důvod spojení. Aktivita Navrhni jeden organismus, který bude vybaven alespoň jednou z vlastností, nebo schopností. Rešení Příklady řešení: + štika => šupiny, hlen, ploutve + žába => hlen, plovací blány + bobr => stavba obydlí, placatý ocas + leknín => odlehčené buňky + plejtvák => sběr planktonu, ploutve + kachna => plovací blány, maz Souhn / A Summary zdroje a další informace / resources Vodni ekosystémy / Aquatic ecosystems Sladka voda / Fresh Water Rozložení vody na Zemi / Water Distribution Vodní rostliny / Aquatic plants Slaná voda / Seawater Aquatic ecosystems are the largest on Earth Seawater contains a high concentration of salt Freshwater is essential for life on the surface of our planet Inhabited by high numbers of species (plants and animals) All organisms adapt to the habitat (fins, webbed feet, mucus, aerenchyma) Water play a role as a source of electricity and offer locations for tourism Human's activity has a considerable impact on water (pollution, quantity) Vodní živočiši / Aquatic animals Lesson goals Explain scientific terminology and words Describe main characteristics of the aquatic ecosystem Explain how important is the conservation of water Describe and observe how organisms are adapted to the biotope Locate aquatic ecosystems in your area Link do fyziky Hydrostaticky tlak je tlak kapaliny v klidu vznikající její tíhou. Je přímo úměrný hloubce a závisí na hustotě. Větší hloubka => větší tlak. Link do chemie Chemický vzorec soli je NaCl, tedy Chlorid Sodný. Běžně se používá v domácnosti. Díky za tvuj čas./Thank you for your time. David Yilma / 2020 Photosynthesis Aquatic plants create oxygen (O2), it means they are one of the source of the O2 dissolved in water. EQUIPMENT: 1] aquatic plant / vodní zelená rostlina 2] Funnel / trychtýř 3] test tube / zkumavka PROCEDURE: Place the plant in a beaker, cover it by the funnel with the test tube upside-down on the top of it. Shine a lap on the setup and wait for 15 minutes. O2 will rise from the plant in the form of bubbles and the test tube will collect it. TRY IT OUT: Change the distance of the light from the beaker. What will happend with the bubles of oxygen? Explain. Find more. Find more. Hydroelectric power Mechanical movement can be translated to electrical energy by a dynamo. Equipment: 1] dynamo or DC electric motor / dynamo, nebo DC elektrický motor 2] propeller / vrtulka 3] LED or bulb + vires / LED nebo žárovka + dráty Process: Fit the propeller tightly on the motor shaft. The blades should be rather longer. Attach vires and bulb to create a circuit. Place the propeller below a water current. WARNING: Be careful with the water and electricity! Find more. Link do matematiky Ve vědě se vemi často procenty vyjadřuje poměr částí v celku. Například: 100% je vše, 50% polovina apod. Σ Revisions / Opakování Porovnej obrázek pouště a bažinaté oblasti. Uveď alespoň 2 stejné a 2 rozdílné věci. Richard připravil experiment dokazující fotosyntézu za pomocí vodní rostliny.Měřil množství kyslíku (O2) každou hodinu po dobu tří hodin ve dvou pokusech.V prvním měření (a) umístil lampu přímo ke kádince. V druhém (b) pak 50cm od kádinky s rostlinou.VÝSLEDKY:a] 1 hod. = 0,6ml / 2 hod. = 0.9ml / 3 hod. = 1.2mlb] 1 hod. = 0.2ml / 2 hod. = 0.5ml / 3 hod. = 0.7mlJakým způsobem ovlivnilo množství světla produkci kyslíku? Nakresli graf. Jak jinak se dostává kyslík do vody? Najdi na mapě Jižní Čechy. Najdeš zajisté velké množství rybníků a vodních ploch. Uveď 2 vyznamné odvětví hospodářství tohoto regionu. Stručně zdůvodni svůj výběr.Stručně sepiš jaké funkce v krajině mají rybníky. Jana ulovila v řece rybu. Pokusila se jí uchopit rukama, ale ryba jí vyklouzla na zem. Mrštnými pohyby těla ryba pomalu skákal zpět k vodě. Jana se jí pokusila znovu chytit, ale neuspěšně. Ryba opět skočila do vody a rychle zmizela v hloubce. AKTIVITY: Nakresli obecný tvar rybýho těla a zvýrazni hlavní adaptace na způsob života. Vysvětli proč byla Jana neúspěšná při uchopení ryby holýma rukama. Ryba se před Janou pohybovala nemotorně na zemi, ale velmi efektivně pod vodou. Zdůvodni proč tomu tak je. Vytvoř myšlenkovou mapu s páry informací v podobě termín - vysvětlení. Zařaď termíny, které neznáš nebo jsou nové a týkají se vodního ekosystému. Nakresli alespoň 4 větve. Rašeliník výření, vlnění a pohyb vody je hlavní způsob okysličování vody Aquatic ecosystem tlak a teplota žijící kolem vody i pod vodou 1 2 3 4 5 6 7 8 97% 71% 29% 4 ; Druh mechu absorbující velké množství vody a tvořící tak bažiny - rašeliniště (kyselá půda). bažiny - velmi produktivní prostředí Mořšký život / Marine life 200 000 známých druhů 2 000 000 neobjevených Zajímavost: Bonus aktivita Vyberte jeden z ekologických problémů a navrhněte řešení. ? 4 ; 4 ; 4 ; 4 ;
1
 1. Intro
 2. Chapter
 3. Topic
 4. Title
 5. Goals
 6. Intro Activity
 7. Solution
 8. Water?
 9. Characteristics
 10. Peatbog
 11. Organisms
 12. Environment
 13. Pressure
 14. Activity 1
 15. Solution 1
 16. Oxygen
 17. Experiment 1
 18. Locations
 19. Locations Solution
 20. Types
 21. Maths
 22. Sea water
 23. Water Land Ration
 24. Chemistry
 25. Fresh water
 26. Activity 2
 27. Solution 2a
 28. Solution 2b
 29. Types 2
 30. Use of water
 31. Ecology Stress
 32. Activity 3a
 33. Activity 3b
 34. Solution 3
 35. Experiment 2
 36. Life by water
 37. Activity 4a
 38. Activity 4b
 39. Solution 4
 40. Adaptation
 41. Activity 5
 42. Solution 5
 43. Life by water 2
 44. Summary
 45. Thanks
 46. Revision